Kết quả cho tag : nhân sự

Kết quả các bài viết
TUYỂN DỤNG GẤP NHÂN SỰ CHO CƠ SỞ 2
Đăng ngày : 24-04-2018
Do sắp khai trương cơ sở 2, nhà hàng Buffet Poseidon đang cần tuyển nhân viên các vị trí sau:
TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ
Đăng ngày : 09-07-2017
Nhà hàng Thần Biển - Poseidon đang tìm kiếm những ứng viên tiềm năng, mong muốn được thử sức trong lĩnh vực dịch vụ nhà hàng.