Kết quả cho tag : tuyển dụng

Kết quả các bài viết
TUYỂN DỤNG GẤP NHÂN SỰ CHO CƠ SỞ 2
Đăng ngày : 24-04-2018
Do sắp khai trương cơ sở 2, nhà hàng Buffet Poseidon đang cần tuyển nhân viên các vị trí sau: